VOETZORG noodzakelijke zorg en ontspannning

Vergoeding zorgverzekeraars

Aangezien ik geregistreerd ben in het landelijk KwaliteitsRegister voor Pedicures van ProCert en overeenkomsten met verschillende podotherapeuten heb getekend kunnen cliënten met zgn. risicovoeten tengevolge van diabetes of reuma, of andere medische indicatie, voor (gedeeltelijke) vergoeding van behandelingen in aanmerking komen.

 

Voor eventuele vergoedingen verwijs ik u naar de website van ProCert