VOETZORG noodzakelijke zorg en ontspannning

 

Alle informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Fouten in de gegevensverwerking kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

 

Het is niet uit te sluiten dat (enig deel van de) informatie onvolledig en/of niet up to date is. Wij sluiten daarom iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, direct en indirect, ontstaan of voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze informatie.

 

Het is niet toegestaan om informatie zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden, in welke vorm dan ook.

 

Deze website bevat links naar websites die door andere partijen worden geëxploiteerd. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites en zijn derhalve niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.